Van 't Hooft & Van Rosmalen Van Susant


Onroerend goedpraktijk

Akte van levering

Bij de overdracht van uw woning maken wij de akte van levering op. Deze wordt voorafgegaan door een koopovereenkomst, die door ons of door de makelaar is opgesteld.
Wij doen onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen. Tevens zien wij erop toe dat zowel verkoper als koper voldoen aan de met de levering samenhangende verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. Wij controleren of de verkoper de woning, volgens afspraak, zonder hypotheek of beslag levert en de koper de koopsom tijdig bij ons stort.
Zodra de leveringsakte door de koper, de verkoper en de notaris is getekend, wordt een afschrift van de akte ingeschreven bij het Kadaster. Door het inschrijven van de akte van levering gaat de eigendom juridisch over van verkoper naar koper.
Neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Akte van hypotheek

Wie een woning aankoopt zal vaak gebruik maken van een financiering bij een bank.
De bank wenst veelal zekerheid voor het geleende geld, dit gaat in de vorm van een hypotheek. De woning wordt onderpand om de bank de zekerheid te geven dat het geleende geld wordt terugbetaald.
Wij dragen zorg voor de vestiging van het hypotheekrecht ten behoeve van de bank. Net als bij de akte van levering wordt ook de akte van hypotheek ingeschreven bij het Kadaster.
Indien de woning wordt verkocht en de bank het geleende geld terugontvangt zullen wij zorg dragen voor het verwijderen (royeren) van het hypotheekrecht bij het Kadaster.
Neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan.


spacer
plusjedisclaimer | algemene voorwaarden | © copyright Van ‘t Hooft & Van Rosmalen Notarissen 2013