Van 't Hooft & Van Rosmalen Van Susant


Ondernemingsrechtpraktijk

Besloten Vennootschap (B.V.)

De Besloten Vennootschap B.V. is een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Degenen die deelnemen in het kapitaal van de vennootschap zijn de aandeelhouders.
De B.V. wordt bij de notaris opgericht door middel van een notariële akte van oprichting. Deze akte van oprichting bevat de statuten van de vennootschap. De aandelen in een B.V. zijn niet vrij overdraagbaar. Dit wil zeggen dat u de aandelen eerst aan de mede-aandeelhouders moet aanbieden.
Neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Levering van aandelen

Voor de levering van aandelen is altijd een notariële akte vereist. Door deze notariële akte van levering wordt de verkrijger aandeelhouder.
Bij de overdracht zullen wij nagaan en in de akte vermelden dat verkoper bevoegd is om de aandelen over te dragen. Indien juist bijgehouden is dit in het aandeelhoudersregister te vinden. Elke overdracht van aandelen moet in het aandeelhoudersregister worden aangetekend.
Neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen kunnen voor diverse doeleinden en met verschillende redenen worden opgericht. Vaak hebben zij doelstellingen op het gebied van sport, maatschappij of cultuur, maar commerciële doelen komen ook voor. Het opstellen van statuten is dan ook vaak maatwerk waarbij wij u graag van dienst zijn. Waarbij ook de oprichting van een  ANBI Stichting, zijnde de stichting met het goede doel waarbij fiscale voordelen te behalen zijn, zeker onze aandacht heeft.
Neem gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan.


spacer
plusjedisclaimer | algemene voorwaarden | © copyright Van ‘t Hooft & Van Rosmalen Notarissen 2013